Anavarza Antik Şehri

Antik Şehrin Adresi
 Adana İli Kadirli, Ceyhan ve Kozan ilçe sınırlarının kesiştiği yerde, Kozan sınırları içerisinde bulunmaktadır. Ceyhan'a 35 km. uzaklıkta, Ceyhan-Kozan sınırında bulunan örenyeri. Çevresi mesire yeri olarak kullanılır.
anavarza-1
anavarza-2
Lahit Mezar Mimari Öğe

 Kilikya ovasının önemli merkezlerinden olan Anavarza’nın antik kaynaklarda ismi Anazarbos, Anazarba, Aynızarba veya Anazarbus olarak geçer. Adana’nın yaklaşık 70 km. kuzeydoğusunda, Dilekkaya köyündeki antik şehir, Sunbas çayının Ceyhan ile birleştiği yerin 8 km. kuzeyinde yükselen bir tepe üzerindedir. Kale ve şehrin, MÖ.9. yüzyılda Kilikya’yı ele geçiren Asurlular tarafından inşa edildiği yada eski bir yerleşimin üzerine inşa edildiği tahmin edilmektedir. Antik Anavarza şehrinin kesin olarak bilinen tarihi ise, MÖ 1. yüzyılda İmparator Augustos’un (MÖ 27 - MS 14) Anavarza’yı Roma İmparatorluğuna bağlamasıyla başlar. şehir, Roma İmparatorluğu devrinde bölgenin önemli merkezlerinden biri olmuş ve şehirde İmparator şerefine büyük anıtlar yaptırılmıştır. Anavarza kale ve şehri, çeşitli kültürlerin birbirini etkilediği ve zamanla da kaynaştığı önemli bir yerleşim merkezi olmuştur. Zafer takı yakınlarında bulunmuş bir yazıtta, iki kez depremlerle yerle bir olmuş şehir surlarının kimler tarafından ve kim zamanında onarıldığından bahsedilmektedir.

Resimler , Büyük Boylarını Görmek İçin Tıklayınız

 

anavarza-3 anavarza-4 Anavarza-5 Anavarza-6 Anavarza-7 Anavarza-8 Anavarza-9 Anavarza-10 Anavarza-12 Anavarza-13 Anavarza-14 Anavarza-15 Anavarza-16 Anavarza-17 Anavarza-18 Anavarza-19 Anavarza-20 Anavarza-21 Anavarza-22 Anavarza-23 Anavarza-24 Anavarza-25 Anavarza-26 Anavarza-27 Anavarza-28 Anavarza-29 Anavarza-30 Anavarza-31 Anavarza-32 Anavarza-33 Anavarza-34 Anavarza-35 Anavarza-36 Anavarza-37 Anavarza-38 Anavarza-39 Anavarza-40 Anavarza-41 Anavarza-42 Anavarza-43 Anavarza-44 Anavarza-45 Anavarza-46 Anavarza-47 Anavarza-48 Anavarza-49 Anavarza-50 Anavarza-51 Anavarza-52 Anavarza-53 Anavarza-54 Anavarza-55 Anavarza-56 Anavarza-57 Anavarza-58 Anavarza-59 Anavarza-60 Anavarza-61